博鱼体育登录

EN
您所在位置: 首页 >> 师资队伍 >> 教授 >> 正文
董继扬

系别:电子科学系

职称:教授、博导

邮箱:jydong@xmu.edu.cn

联系方式:0592-2185696

办公地点:博鱼体育登录翔安校区文宣楼B409-6

个人简历:


2011/08 - 至今,博鱼体育登录,电子科学系,教授

2018/01 – 2019/01,美国华盛顿大学,医学院,访问学者,

2011/08 - 2011/11,香港浸会大学,化学系,高级访问学者

2009/11 - 2010/11,英国剑桥大学,生物化学系,访问学者

2004/01 - 2011/08,博鱼体育登录,物理学系,副教授

2001/10 - 2004/01,西安电子科技大学,电子工程研究所,博士后


学历:

福建师范大学  理学学士,物理学专业

福建师范大学  理学硕士,光学专业

博鱼体育登录      理学博士,凝聚态物理

 

研究方向:

机器学习、空间组学、计算质谱、质谱成像、分子网络建模、健康大数据

 

主讲课程:

数字图像处理(本科生课)

数字信号与图像处理实验(本科生课)

Matlab程序设计(本科生课)

高维数据分析与建模(研究生课)

机器学习(研究生课)

 

课题项目:

多尺度代谢互作网络分析新方法应用于阿尔兹海默病空间代谢组学研究, 国家自然科学基金(面上)项目,2024.01 - 2027.12,主持

基于信息熵的网络分析新方法及其在肝细胞肝癌代谢组学研究中的应用,国家自然科学基金(面上)项目,2019.01-2022.12,主持

基于NAMPT/SIRT1 对脂代谢的调控作用研究清络饮从湿论治热痹的原理,国家自然科学基金(面上)项目,2020.01-2023.12,共同主持

代谢组学数据融合与建模新方法及在糖尿病肾病研究中的应用,国家自然科学基金(面上)项目,2014.01-2017.12,主持

液相和固相原位电位可控电化学-核磁共振联用系统的研制,国家自然科学基金(重大仪器专项)项目,2014.01-2017.12,参与

基于磁共振的代谢组成像新方法及其在活体组织中的应用,国家自然科学基金(青年)项目,2013.01-2015.12,参与


基于多尺度空间代谢组学的阿尔兹海默病早期诊断及分子机制研究,福建省社会发展引导性项目,2022.03 - 2025.02,主持

核磁共振代谢轮廓分析新技术及在妊娠期糖尿病研究中的应用,福建省社会发展引导性项目,2015.04-2018.03,主持

核磁共振代谢组学新方法的研究及在糖尿病肾病早期诊断中的应用,福建省自然科学基金(面上)项目,2009.03-2011.09,主持

物理智能磁共振成像及应用,福建省自然科学基金(重点)项目. 2023.08 -2026.08,参与

基于代谢表型的网络分析新方法及其在穴配伍效应评价中的应用. 福建省自然科学基金(面上)项目. 2020.11 - 2023.10, 参与

 

代表作(2020年以来):

Caixia Yuan#, Ying Jin#, Hairong Zhang, Simian Chen, Jiajin Yi, Qiang Xie*, Jiyang Dong*, Caisheng Wu*. An efficient and affordable strategy to empower nontargeted metabolomics combining three-dimensional combinatorial derivatization with MS-TDF software. Analytical Chemistry, 2024, 96 (19): 7634-7642(1top)

Mudassir Shah, Lei Guo, Xiangnan Xu, Lingli Deng, Keyi Lu, Jiyang Dong, Chao Zhao*, Jingjing Xu*. eLIMS: Ensemble Learning-Based Spatial Segmentation of Mass Spectrometry Imaging to Explore Metabolic Heterogeneity. Journal of Proteome Research. 2024, 23. (2)

Shiting Qian, Qinqin Yang, Congbo Cai, Jiyang Dong, Shuhui Cai*. A study of spatial-temporal characteristics of autism fMRI by combining hidden Markov model and dynamic graph theory. Brain Science. 2024 (3)

Lei Guo#, Chengyi Xie#, Rui Miao, Jingjing Xu, Xiangnan Xu, Jiacheng Fang, Xiaoxiao Wang, Wuping Liu, Xiangwen Liao*, Jianing Wang*, Jiyang Dong*, Zongwei Cai*. DeepION: a deep learning-based low-dimensional representation model of ion images for mass spectrometry imaging. Analytical Chemistry, 2024, 96 (9): 3829–3836. (1top)

Xiaodie Chen, Jiayu Li, Dicheng Chen, Zhangren Tu, Meijin Lin, Taishan Kang, Jianzhong Lin, Tao Gong, Liuhong Zhu, Jianjun Zhou, Lin Ou-yang, Jiefeng Guo, Jiyang Dong, Di Guo, Xiaobo Qu*. CloudBrain-MRS: An Intelligent Cloud Computing Platform for in vivo Magnetic Resonance Spectroscopy Preprocessing, Quantification, and Analysis. Journal of Magnetic Resonance. 2024, 358, 107601 (3)

Xingxing Liu, Yifan Wu, Lei Guo, Xiaoyu Wang, Changkai Shan, Yaru Liu, Hanxiang An, Xinmei Kang, Rong Ding, Zongwei Cai, Jiyang Dong*, Yufen Zhao*, Xiang Gao*. Comprehensive Profiling of Amine-Containing Metabolite Isomers with Chiral Phosphorus Reagents. Analytical Chemistry, 2023, 95 (46):16830–16839 (1top)

Biao Qu, Xiaoyuan Li, Min Xiao, Runhan Chen, Hejuan Tan, Hongwei Sun, Rushuai Li, Jingjing Xu, Jiyang Dong, Gaofeng Zheng, Shuyue Ai*, Xiaobo Qu*. Comparative study of bilateral putamen for patients with severe Parkinson’s disease detected by 1H magnetic resonance spectroscopy. Quantitative Imaging in Medicine and Surgery. 2023. doi: 10.21037/qims-23-231 (3)

Xue Bai#, Caixia Yuan#, Jiyang Dong, Xiaojun Jiang, Xiaoyu Qian, Shaogui He, Xiaodan Guo, Tie Cai*, Dunming Xu*, Caisheng Wu*. Rapid and accurate identification of adulterated ingredients in lotus root powder based on liquid chromatography-high resolution mass spectrometry and MS-IDF. Journal of Food Composition and Analysis, 2023, 123:105576. (2)

Genjin Lin, Liheng Dong, Kian-Kai Cheng, Xiangnan Xu, Yongpei Wang, Lingli Deng*, Daniel Raftery, Jiyang Dong*. Differential Correlations Informed Metabolite Set Enrichment Analysis to Decipher Metabolic Heterogeneity of Disease. Analytical Chemistry, 2023, 95 (33): 12505-12513 (1top)

Lei Guo, Jinyu Zhu, Keqi Wang, Kian-Kai Cheng, Jingjing Xu, Liheng Dong, Xiangnan Xu, Can Chen, Mudassir Shah, Zhangxiao Peng, Jianing Wang, Zongwei Cai, Jiyang Dong*. Multimodal Image Fusion Offer Better Spatial Resolution for Mass Spectrometry Imaging. Analytical Chemistry, 2023, 95(25): 9714–9721 (1top)

Congcong Guo#, Jiyang Dong#, lingli Deng, Kian-Kai Cheng, Yue Xu, Haowen Zhu, Anjun Deng, Qinhai Lin*, Yinghong Wang*. Application of bs-HSQC-NMR in Species identification and Adulteration behavior analysis of Panax Linn. Molecules, 2023, 28, 4332 (2top)

Fanjing Guo, Genjin Lin, Liheng Dong, Kian-Kai Cheng, Lingli Deng, Xiangnan Xu, Daniel Raftery*, Jiyang Dong*. Conccordance-Based Batch Effect Correction Method for Large-Scale Metabolomics. Analytical Chemistry. 2023, 95(18): 7220-7228 (1top)

Xiaoyu Wang#, Chunjing Chen#, Yaohui He#, Lianshuai Ding, Yifan Wu, Chengting Huang, Jun Wu, Rong Ding, Yuhua Xue, Zhiwei Lin, Pengxiang Xu, Yile Wu, Wen Liu, Jijun Li, Zongwei Cai, Yufen Zhao, Jiyang Dong*, Qiang Zhou*, Xiang Gao*. Isobaric stable isotope N-Phosphorylation labeling (iSIPL) for accurate and sensitive proteome quantification. Angewandte Chemie International Edition. 2023, 62: e202303656. (1top)

Yongpei Wang#, Xingxing Liu#, Liheng Dong, Kian-Kai Cheng, Caigui Lin, Xiaomin Wang, Jiyang Dong*, Lingli Deng*, Daniel Raftery. iMSEA: A Novel Metabolite Set Enrichment Analysis Strategy to Decipher Drug Interactions. Analytical Chemistry. 2023, 95(15): 6203-6211 (1top)

G. A. Nagana Gowda*, Vadim Pascua, John A. Lusk, Natali N. Hong, Lin Guo, Jiyang Dong, Ian R. Sweet, Daniel Raftery*. Monitoring Live Mitochondrial Metabolism in Real-Time Using NMR Spectroscopy. Magnetic Resonance in Chemistry. 2023,61:718-727(3)

Jiyang Dong, Qianwen Peng, Lingli Deng, Chao Zhao*, Zongwei Cai*. Protocol for metabolic synergy analysis of multi-organs in mice using iMS2Net. STAR Protocols, 2023, 4: 102159.

Lei Guo#, Jiyang Dong#,*, Xiangnan Xu, Zhichao Wu, Yinbin Zhang, Yongwei Wang, Pengfei Li, Chao Zhao*, Zongwei Cai*. Divide-and-conquer: a flexible deep learning strategy for exploring metabolic heterogeneity from mass spectrometry imaging data. Analytical Chemistry, 2023, 95 (3): 1924-1932 (1top)

Caigui Lin#, Qing Hu#, Jiyang Dong, Zhiliang Wei, Jie Li*, Zhong Chen*. Serum metabolic signatures of schizophrenia patients complicated with hepatitis B virus infection: A 1H NMR-based metabolomics study. Frontiers in Psychiatry, 2022, 13: 998709 (3)

Xin Liu, Yue Li, Chunjing Chen, Jiyang Dong, Jie Zhou, Lei Wang, Xiang Gao, Xinmei Kang*. Exosomal EphA2 Promotes Tumor Metastasis of Triple-Negative Breast Cancer by Destroying Endothelial Barrier. Clinical & Experimental Metastasis, 2022, 40(1): 105-116 (3)

Lei Guo#, Xingxing Liu#, Chao Zhao, Zhenxing Hu, Xiangnan Xu, Kian-Kai Cheng, Mudassir Shah, Jingjing Xu*, Jiyang Dong *, Zongwei Cai. iSegMSI: An Interactive Strategy to Improve Spatial Segmentation of Mass Spectrometry Imaging Data. Analytical Chemistry. 2022, 94 (42): 14522-14529. (1top)

Jiyang Dong, Qianwen Peng, Lingli Deng, Jianjun Liu, Wei Huang, Xin Zhou, Chao Zhao*, Zongwei Cai*. iMS2Net: A Multiscale Networking Methodology to Decipher Metabolic Synergy of Organism. iScience. 2022, 25(9): 104896 (2)

Chao Zhao, Jiyang Dong, Lingli Deng, Yawen Tan, Wei Jiang, Zongwei Cai*. Molecular Network Strategy in Metabolomics and Mass Spectrometry Imaging. Current Opinion in Chemical Biology, 2022, 70:102199 (2)

Qinqin Yang, Jiechao Wang, Jianfeng Bao, Xiaoyin Wang, Lingceng Ma, Qizhi Yang, Shuhui Cai, Hongjian He, Congbo Cai*, Jiyang Dong*, Zhong Chen, Jianhui Zhong. MOdel-based SyntheTic Data-driven Learning (MOST-DL): Application in Single-shot T2 Mapping with Severe Head Motion Using Overlapping-echo Acquisition. IEEE Transactions on Medical Imaging. 2022, 41 (11): 3167-3181. (1top)

Suping Wang#, Xiaojuan Jiang#, Rong Ding, Binbin Chen, Haiyan Lyu, Junyang Liu, Chunyan Zhu, Rong Shen, Jiayun Chen, Yun Hong, Yun-long Wu, Jiyang Dong*, Caisheng Wu*. MS-IDF: A Software Tool for Nontargeted Identification of Endogenous Metabolites after Chemical Isotope Labeling Based on a Narrow Mass Defect Filter. Analytical Chemistry. 2022, 94 (7): 3194-3202 (封面文章,1top)

Dandan Wang#, Xinyue Wu#, Jiyang Dong, Xiuping Cheng, Shaofei Gu,Opeyemi Joshua Olatunji, Yan Li*, Jian Zuo*. Qing-Luo-Yin alleviated experimental arthritis in rats by disrupting immune feedback between inflammatory T cells and monocytes: Key evidences from its effects on immune cell phenotypes. Journal of Inflammation Research, 2021, 14: 7467-7486. (2)

Jingjing Xu, Yuanshan Wang, Xiangnan Xu, Kian-Kai Cheng, Daniel Raftery, Jiyang Dong*. NMF-based approach for missing values imputation of mass spectrometry metabolomics data. Molecules, 2021, 26(19): 5787. (2)

Chao Zhao, Lei Guo, Jiyang Dong*, Zongwei Cai*. Mass spectrometry imaging-based multi-modal technique: The next-generation of biochemical analysis strategy. The Innovation, 2021, 2(4): 100151(1top)

Yuhan Hu, Xinlin Zhang, Dicheng Chen, Zhiping Yan, Xiaoyong Shen, Gen Yan, Lin Ou-yang, Jianzhong Lin, Jiyang Dong, Xiaobo Qu*. Spatiotemporal Flexible Sparse Reconstruction for Rapid Dynamic Contrast-enhanced MRI. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2021. doi:10.1109/TBME.2021.3091881 (2)

Lingli Deng, Lei Ma, Kian-Kai Cheng, Xiangnan Xu, Daniel Raftery, Jiyang Dong*. A Sparse PLS-based Method for Overlapping Metabolite Set Enrichment Analysis. Journal of Proteome Research. 2021, 20(6): 3204–3213  (2)

Lei Guo#, Zhenxing Hu#, Chao Zhao*, Xiangnan Xu, Shujuan Wang, Jingjing Xu, Jiyang Dong, Zongwei Cai. Data filtering and its prioritization in pipelines for spatial segmentation of mass spectrometry imaging. Analytical Chemistry. 2021, 93(11): 4788–4793  (1top)

Dongbao Liu, Yonggui Yang, Dicheng Chen, Zi Wang, Di Guo, Lijun Bao, Jiyang Dong, Xiaobo Qu*. Brain metabolic differences between temporal lobe epileptic seizures and organic non-epileptic seizures in postictal phase: A retrospective study with magnetic resonance spectroscopy. Quantitative Imaging in Medicine and Surgery, 2021, 11(8):3781-3791 (2)

Jian Zuo#, Mengqing Tao#, Xinyue Wu, Tiantian Jiang, Opeyemi Joshua Olatunji, Jiyang Dong, Jun Han*, Cong-Lan Ji*. Securidaca inappendiculata-Derived Xanthones Protected Joints from Degradation in Male Rats with Collagen-Induced Arthritis by Regulating PPAR-γ Signaling. Journal of Inflammation Research, 2021, 14: 395 – 411. (2)

Lei Guo, Yongpei Wang, Xiangnan Xu, Kian-Kai Cheng, Yichi Long, Jingjing Xu, Sanshu Li, Jiyang Dong*. DeepPSP: A global-local information based deep neural network for prediction of protein phosphorylation site. Journal of Proteome Research. 2021, 20(1): 346–356 (2)

Guiping Shen*, Zenan Ding, Tao Dai, Jianghua Feng, Jiyang Dong, Feng Xia, Jingjing Xu, Jidan Ye. Effect of dietary taurine supplementation on metabolome variation in plasma of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Animal. 2021, 15(3):100167. (2)

Conglan Ji, Sheng Dai, Hong Liu, Jiyang Dong, Chunsheng Liu, Jian Zuo. Polyphenols from Securidaca inappendiculata alleviated acute lung injury in rats by inhibiting oxidative stress sensitive pathways. Chinese Herbal Medicines. 2021, 13 (2):381-388. (4)

Xinyu Zhang, Jiyang Dong, Daniel Raftery*. Five Easy Metrics of Data Quality for LC-MS based Global Metabolite Profiling. Analytical Chemistry. 2020, 92,12925-12933.  (1top)

Jiyang DongZhibo Wang. A Special Section on Data Analysis in Medical and Health Informatics and Management. Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 2020, 10 (12): 2861-2862 (3)

Shi Yan Lee, Won Fen Wong, Jiyang Dong, Kian-Kai Cheng*. Momordica charantia suppresses inflammation and glycolysis in lipopolysaccharide-activated RAW264.7 macrophages. Molecules. 2020. 25, 3783 (2top)

Mengqing Tao, Cong-Lan Ji, Yijin Wu, Jiyang Dong, Opeyemi J Olatunji, Yan Li, Jian Zuo*. 1,7-Dihydroxy-3,4-Dimethoxyxanthone Inhibits Lipopolysaccharide-Induced Inflammation in RAW264.7 Macrophages by Suppressing TLR4/NF-κB Signaling Cascades. Inflammation. 2020. 43 (5):1821-1831. (JCR 2)

Jingjing Xu, Yijia Liu, Xiangnan Xu, Kian-Kai Cheng, Zongbao Yang, Jiyang Dong*. Selection of acupoints combination based on pseudo mutual information maximization. IEEE Access, 2020, 8: 153707-153718. (2)

Yueyue Liu#, Xiangnan Xu#, Lingli Deng, Kian-Kai Cheng, Jingjing Xu, Daniel Raftery, and Jiyang Dong*. A Novel Network Modelling for Metabolite Set Analysis: A Case Study on CRC Metabolomics. IEEE Access, 2020, 8:106425-106436. (2)

Lingli Deng, Fanjing Guo, Kian-Kai Cheng, Jiangjiang Zhu, Haiwei Gu, Daniel Raftery*, Jiyang Dong*. Identifying Significant Metabolic Pathways Using Multi-Block Partial Least Squares Analysis. Journal of Proteome Research. 2020, 19(5): 1965-1974 (2)

Jian Zuo, Cong-Lan Ji, Olatunji Opeyemi, Zhe Yang, Hui-Fang Xu, Jun Han*, Jiyang Dong*. Bioactive fractions from Securidaca inappendiculata alleviated collagen induced arthritis in rats by regulating metabolism related signaling. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences. 2020, 36:523–534 (4)

Caigui Lin, Jiyang Dong, Zhiliang Wei, Kian-Kai Cheng, Jie Li, Song You, Yueyue Liu, Xiaomin Wang*, Zhong Chen*. 1H-NMR based metabolic profiles delineate the anticancer effect of vitamin C and oxaliplatin on hepatocellular carcinoma cells. Journal of Proteome Research. 2020, 19(2): 781-793 (2)

Qinqin Yang, Zhexin Xu, Chenxi Liao, Jianyong Cai, Ying Huang, Hong Chen, Xuan Tao, Zheng Huang, Jianxin Chen, Jiyang Dong*, Xiaoqin Zhu*. Epithelium segmentation and automated Gleason grading of prostate cancer via deep learning in label-free multiphoton microscopic images. Journal of Biophotonics, 2020, 13: e201900203. ( 2)

Mi Liu, Jiacheng Shen, Caichun Liu, Huan Zhong, Qing Yang, Wenna Shu, Mingzhu Ma, Jiyang Dong, Zongbao Yang, Xiaorong Chang, Chang She*, Shu Yu*. Effect of moxibustion and acupuncture at Zusanli (ST36) and Zhongwan (CV12) on chronic atrophic gastritis rats. Journal of Traditional Chinese Medicine. 2020, 40(5):827-835 (4)

董继扬, 郭磊, 胡振兴, 徐向南, 许晶晶. 一种用于质谱成像数据的交互式空间分割方法. 发明专利. ZL 2022 1 0072775.4, 2024.04.06 (授权)

董继扬, 张璇, 邓伶莉, 许晶晶. 一种受扰动代谢通路确定方法及系统. 发明专利. ZL 2020 1 0008409.3, 2023.03.14 (授权)

许晶晶,王远山,董继扬. 一种基于非负矩阵分解的质谱数据缺失值填补方法及系统. 发明专利. ZL 2020 1 0701528.7, 2022.08.12 (授权)

董继扬, 龙怡驰, 邓伶莉. 一种基于圆弧切线模型的核磁共振波谱基线校正方法. 发明专利. ZL 2020 1 1594412.4, 2021.10.29. (授权)

秦家辉, 徐向南, 董继扬, 许晶晶. 基于核磁共振和质谱的代谢组学数据融合方法及其应用. 发明专利,ZL 2018 1 1130259.2, 2020.03.06 (授权)

吴彩胜, 袁彩霞, 董继扬, 蒋福全, 林田. 基于三维组合衍生化的质谱数据处理软件(简称:MS-TDF). 计算机软件著作登记证书. 2023SR1410351, 2023.11.09

黄自鑫,许晶晶,董继扬. 扰动代谢子网分析与可视化软件. 计算机软件著作登记证书. 2022SR1397000, 2022.11.10.

董继扬,刘星星,高祥. 基于同位素标记质谱的同分异构体分析软件. 计算机软件著作权登记证书. 2020SR1034701, 2020.09.03

博鱼体育登录(游戏)有限公司
Top